Een slimme zoon of dochter, wie is daar niet blij mee? Toch kan het thuis of op school anders lopen dan verwacht en heeft u graag handreikingen voor thuis of ter voorbereiding op een gesprek op school. Mogelijk bent u op zoek naar individuele begeleiding voor uw getalenteerde zoon of dochter?

Op uw school is het onderwijs zodanig ingericht dat talenten van een ieder worden gezien, effectief worden gebruikt en verder kunnen worden ontwikkeld. Hoe stemt u af op die kwaliteiten om aldoende zo dicht mogelijk bij de intrinsieke motivatie te komen en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen (en leraren) te stimuleren?