Voor ouders

Regelmatig zoeken ouders contact met vragen over (schoolgerelateerde) problemen en hun kind. Als we afstemmen op de mogelijkheden van een kind, erkennen we zijn of haar eigenheid en dat geeft zelfvertrouwen.
Een talentgesprek kan daarbij helpen, het is gebaseerd op het gedachtengoed van Luk Dewulf en Els Pronk.
Aan de hand van zo’n talentinterview kunnen we erachter komen wat de talenten zijn, en de persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten. Daarna kunnen we leren die kwaliteiten beter te (her)kennen, effectiever te gebruiken en verder te ontwikkelen om aldoende zo dicht mogelijk bij je intrinsieke motivatie te komen.

De opbrengsten, weergegeven op een talentkaart bekijken en bespreken we positief: wat gaat er allemaal goed? Ook wordt besproken (op basis van wat het kind als probleem benoemt), waarvoor het kind gekomen is. Samen met het kind en betrokkenen wordt een plan gemaakt en is er begeleiding mogelijk bij de uitvoering (desgewenst ook op school).