Voor scholen

Vanuit Pluskids verzorg ik studiebijeenkomsten en workshops. Omdat de (begin)situatie en de wensen/behoeften per school/leerkracht verschillend kunnen zijn, gaat het hierbij altijd om maatwerk. Het is ook mogelijk om een schooloverstijgende training te organiseren, waardoor samenwerking en het delen van kennis wordt gestimuleerd.

Van 2012 tot de zomer van 2016 ben ik betrokken geweest bij School aan Zet als kwartiermaker PO Zuid-Holland bij het Plan van aanpak Toptalenten. Voor beide trajecten was het doel te komen tot inspirerend onderwijs, waardoor àlle leerlingen zich uitgedaagd voelen. Toptalenten zijn leerlingen die aanleg hebben om uit te blinken op één of meer terreinen in het po, vmbo, havo en vwo, zowel cognitief als bijvoorbeeld op praktisch of op ondernemend gebied.
De actielijnen zijn (nog steeds):
• naar onderwijs dat meer uitdaagt;
• naar onderwijs waarin bijzondere prestaties op uiteenlopende talentgebieden meer lonen;
• naar onderwijs met goed toegeruste leraren.
Meer informatie: Siriusprogramma.

Er zijn verschillende soorten van intelligentie. Ons schoolsysteem meet er slechts één.