Aanmelden

De oudercursus wordt aangeboden aan ouders die aan een school zijn verbonden, de aanmelding wordt gedaan door de school.
Er moet goede afstemming zijn tussen de ouder/begeleider en (groeps)leerkracht en/of intern begeleider: interactie tussen school en de begeleider van de verrijkingsgroep is essentieel.
Na aanmelding wordt contact opgenomen met de school en met de ouders.

Ouder 1
Ouder 2
Ouder 3
Ouder 4
Ouder 5