Advies, begeleiding en coaching bij talentontwikkeling en begaafdheid

Advies, begeleiding en coaching bij talentontwikkeling en begaafdheid

Een slim kind, wie is daar niet blij mee?

Op uw school is het onderwijs zodanig ingericht dat talenten van een ieder worden gezien, effectief worden gebruikt en verder kunnen worden ontwikkeld. Hoe stemt u af op die kwaliteiten om aldoende zo dicht mogelijk bij de intrinsieke motivatie te komen en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen (en leraren) te stimuleren?

Thuis of op school kan het anders lopen dan verwacht en is er behoefte aan handreikingen. Mogelijk zijn enkele gesprekken of individuele begeleiding gewenst.

Een slim kind, wie is daar niet blij mee?

Op uw school is het onderwijs zodanig ingericht dat talenten van een ieder worden gezien, effectief worden gebruikt en verder kunnen worden ontwikkeld. Hoe stemt u af op die kwaliteiten om aldoende zo dicht mogelijk bij de intrinsieke motivatie te komen en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen (en leraren) te stimuleren?

Thuis of op school kan het anders lopen dan verwacht en is er behoefte aan handreikingen. Mogelijk zijn enkele gesprekken of individuele begeleiding gewenst.

Een slim kind, wie is daar niet blij mee?

Op uw school is het onderwijs zodanig ingericht dat talenten van een ieder worden gezien, effectief worden gebruikt en verder kunnen worden ontwikkeld. Hoe stemt u af op die kwaliteiten om aldoende zo dicht mogelijk bij de intrinsieke motivatie te komen en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen (en leraren) te stimuleren?

Thuis of op school kan het anders lopen dan verwacht en is er behoefte aan handreikingen. Mogelijk zijn enkele gesprekken of individuele begeleiding gewenst.

Over mij

Vanuit de gezondheidszorg maakte ik in 2001 de overstap naar het onderwijs, met specifieke aandacht voor getalenteerde en begaafde kinderen.  

Pluskids bestaat vanaf 2007. ‘Plus’ staat voor positief: aandacht richten op wat je wilt en op dat wat al goed gaat. Dus: aan de slag met je talenten om te groeien, vooral in energie! En met aandacht voor wat je zèlf graag wilt en kunt ontwikkelen.

Er is inmiddels een talentprogramma voor een hele klas: kijk eens bij Stichting Talentweken.

Over mij

Vanuit de gezondheidszorg maakte ik in 2001 de overstap naar het onderwijs, met specifieke aandacht voor getalenteerde en begaafde kinderen.  

Pluskids bestaat vanaf 2007. ‘Plus’ staat voor positief: aandacht richten op wat je wilt en op dat wat al goed gaat. Dus: aan de slag met je talenten om te groeien, vooral in energie! En met aandacht voor wat je zèlf graag wilt en kunt ontwikkelen.

Er is inmiddels een talentprogramma voor een hele klas: kijk eens bij Stichting Talentweken.

Over mij

Vanuit de gezondheidszorg maakte ik in 2001 de overstap naar het onderwijs, met specifieke aandacht voor getalenteerde en begaafde kinderen.  

Pluskids bestaat vanaf 2007. ‘Plus’ staat voor positief: aandacht richten op wat je wilt en op dat wat al goed gaat. Dus: aan de slag met je talenten om te groeien, vooral in energie! En met aandacht voor wat je zèlf graag wilt en kunt ontwikkelen.

Er is inmiddels een talentprogramma voor een hele klas: kijk eens bij Stichting Talentweken.

Expertise

Vanuit Pluskids worden studiebijeenkomsten en workshops verzorgd. Omdat de (begin)situatie en de wensen/behoeften per school/leerkracht verschillend kunnen zijn, gaat het hierbij altijd om maatwerk. Het is ook mogelijk om een schooloverstijgende training te organiseren, waardoor samenwerking en het delen van kennis wordt gestimuleerd.

Het doel is te komen tot inspirerend onderwijs, waardoor àlle leerlingen zich uitgedaagd voelen. Talentgericht onderwijs is voor alle leerlingen, elk kind is van nature nieuwsgierig en kan zich ontwikkelen op één of meer terreinen. Zowel cognitief als bijvoorbeeld op praktisch of op ondernemend gebied.

“Er zijn verschillende soorten van intelligentie. Ons schoolsysteem meet er slechts één.”

Regelmatig zoeken ouders contact met vragen over (schoolgerelateerde) problemen en hun kind. Als we afstemmen op de mogelijkheden van een kind, erkennen we zijn of haar eigenheid en dat geeft zelfvertrouwen. Een talentgesprek kan daarbij helpen, het is gebaseerd op het gedachtengoed van Luk Dewulf en Els Pronk. Aan de hand van zo’n talentinterview kunnen we erachter komen wat de talenten zijn, en de persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten. Daarna kunnen we leren die kwaliteiten beter te (her)kennen, effectiever te gebruiken en verder te ontwikkelen om aldoende zo dicht mogelijk bij je intrinsieke motivatie te komen.

De opbrengsten, weergegeven op een talentkaart bekijken en bespreken we positief: wat gaat er allemaal goed? Ook wordt besproken (op basis van wat het kind als probleem benoemt), waarvoor het kind gekomen is. Samen met het kind en betrokkenen wordt een plan gemaakt en is er begeleiding mogelijk bij de uitvoering (desgewenst ook op school).

In de begeleidingsuren komen regelmatig snelle en slimme denkers bij mij, die niet hebben geleerd om te automatiseren, een vaardigheid die je bij rekenen nodig hebt als de sommen ingewikkelder worden. Zij ontwikkelen hun denken op een heel eigen manier, niet altijd door onthouden en begrijpen van de stof. We weten inmiddels veel over waarom het begaafde brein moeite heeft met automatiseertaken, waaronder het leren van de tafels.

Methodes en strategieën sluiten niet altijd aan bij hun onderwijsbehoeften, het is belangrijk dat leerkrachten daar oog voor hebben en hen helpen om te leren leren.

Inzicht krijgen in de eigen rekenprocessen kan duidelijkheid geven, zodat (met name de jonge leerling) met plezier blijft meedoen met rekenen en zijn talenten verder kan ontwikkelen.

“Leven is als een puzzel: naar sommige stukjes is het even zoeken…”

Publicaties

Hoogbegaafde pubers, onderweg naar hun toekomst

In dit boek komen hoogbegaafde jongeren aan het woord…

Bestellen

Mijn hoogbegaafde
kind en ik

Een zoektocht bij het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen, met vallen en…

Bestellen

Een goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau

Cito-gegevens spelen een rol in het proces van signaleren…

Bekijken

Extrem beschenkt und sehr sensibel

Die Pubertät ist für jeden Jugendlichen – und seine Eltern – eine schwierige Zeit…

Bekijken

Publicaties

Hoogbegaafde pubers, onderweg naar hun toekomst

In dit boek komen hoogbegaafde jongeren aan het woord…

Bestellen

Mijn hoogbegaafde kind en ik

Een zoektocht bij het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen, met vallen en…

Bestellen

Een goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau

Cito-gegevens spelen een rol in het proces van signaleren…

Bekijken

Extrem beschenkt und sehr sensibel

Die Pubertät ist für jeden Jugendlichen – und seine Eltern – eine schwierige Zeit…

Bekijken

Publicaties

Hoogbegaafde pubers, onderweg naar hun toekomst

In dit boek komen hoogbegaafde jongeren aan het woord…

Bestellen

Mijn hoogbegaafde kind en ik

Een zoektocht bij het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen, met vallen en…

Bestellen

Een goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau

Cito-gegevens spelen een rol in het proces van signaleren…

Bekijken

Extrem beschenkt und sehr sensibel

Die Pubertät ist für jeden Jugendlichen – und seine Eltern – eine schwierige Zeit…

Bekijken

Ambassadeurs

Vind een ambassadeur! Soms is er meer nodig. Dan is het goed om te weten dat er ambassadeurs in jouw regio zijn die kinderen individueel kunnen begeleiden met deze methode. Je vindt ze hier! Kijk ook eens bij een aangrenzende provincie naar een geschikte ambassadeur.

Je herkent een ambassadeur aan het ambassadeurslogo dat doorgelinkt is naar deze pagina. Zo weet je dat je met een erkende ambassadeur te maken hebt.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact met mij
opnemen, bij voorkeur via de mail.

T: 06 – 44251593
E: info@pluskids.nl
LinkedIn

Persoonlijk contact (op afspraak) bij u op school of in
De Notelaer, Nieuwkoopseweg 11, 2641 PA in Pijnacker.