Advies, begeleiding en coaching bij talentontwikkeling en begaafdheid

Advies, begeleiding en coaching bij talentontwikkeling en begaafdheid

Een slim kind, wie is daar niet blij mee?

Op uw school is het onderwijs zodanig ingericht dat talenten van een ieder worden gezien, effectief worden gebruikt en verder kunnen worden ontwikkeld. Hoe stemt u af op die kwaliteiten om aldoende zo dicht mogelijk bij de intrinsieke motivatie te komen en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen (en leraren) te stimuleren?

Het kan anders lopen dan verwacht en is er behoefte aan handreikingen. Mogelijk zijn enkele gesprekken of consultatie gewenst.

Een slim kind, wie is daar niet blij mee?

Op uw school is het onderwijs zodanig ingericht dat talenten van een ieder worden gezien, effectief worden gebruikt en verder kunnen worden ontwikkeld. Hoe stemt u af op die kwaliteiten om aldoende zo dicht mogelijk bij de intrinsieke motivatie te komen en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen (en leraren) te stimuleren?

Het kan anders lopen dan verwacht en is er behoefte aan handreikingen. Mogelijk zijn enkele gesprekken of consultatie gewenst.

Een slim kind, wie is daar niet blij mee?

Op uw school is het onderwijs zodanig ingericht dat talenten van een ieder worden gezien, effectief worden gebruikt en verder kunnen worden ontwikkeld. Hoe stemt u af op die kwaliteiten om aldoende zo dicht mogelijk bij de intrinsieke motivatie te komen en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen (en leraren) te stimuleren?

Het kan anders lopen dan verwacht en is er behoefte aan handreikingen. Mogelijk zijn enkele gesprekken of consultatie gewenst.

Over mij

Vanuit de gezondheidszorg maakte ik in 2001 de overstap naar het onderwijs, met specifieke aandacht voor getalenteerde en begaafde kinderen.  

Pluskids bestaat vanaf 2007. ‘Plus’ staat voor positief: aandacht richten op wat je wilt en op dat wat al goed gaat. Dus: aan de slag met je talenten om te groeien, vooral in energie! En met aandacht voor wat je zèlf graag wilt en kunt ontwikkelen.

Er is inmiddels een talentprogramma voor een hele klas: kijk eens bij Stichting Talentweken.

Over mij

Vanuit de gezondheidszorg maakte ik in 2001 de overstap naar het onderwijs, met specifieke aandacht voor getalenteerde en begaafde kinderen.  

Pluskids bestaat vanaf 2007. ‘Plus’ staat voor positief: aandacht richten op wat je wilt en op dat wat al goed gaat. Dus: aan de slag met je talenten om te groeien, vooral in energie! En met aandacht voor wat je zèlf graag wilt en kunt ontwikkelen.

Er is inmiddels een talentprogramma voor een hele klas: kijk eens bij Stichting Talentweken.

Over mij

Vanuit de gezondheidszorg maakte ik in 2001 de overstap naar het onderwijs, met specifieke aandacht voor getalenteerde en begaafde kinderen.  

Pluskids bestaat vanaf 2007. ‘Plus’ staat voor positief: aandacht richten op wat je wilt en op dat wat al goed gaat. Dus: aan de slag met je talenten om te groeien, vooral in energie! En met aandacht voor wat je zèlf graag wilt en kunt ontwikkelen.

Er is inmiddels een talentprogramma voor een hele klas: kijk eens bij Stichting Talentweken.

Expertise

Vanuit Pluskids worden studiebijeenkomsten en workshops verzorgd. Omdat de (begin)situatie en de wensen/behoeften per school/leerkracht verschillend kunnen zijn, gaat het hierbij altijd om maatwerk. Het is ook mogelijk om een schooloverstijgende training te organiseren, waardoor samenwerking en het delen van kennis wordt gestimuleerd.

Het doel is te komen tot inspirerend onderwijs, waardoor àlle leerlingen zich uitgedaagd voelen. Talentgericht onderwijs is voor alle leerlingen, elk kind is van nature nieuwsgierig en kan zich ontwikkelen op één of meer terreinen. Zowel cognitief als bijvoorbeeld op praktisch of op ondernemend gebied.

“Er zijn verschillende soorten van intelligentie. Ons schoolsysteem meet er slechts één.”

Regelmatig zoeken ouders contact met vragen over (schoolgerelateerde) problemen en hun kind.

Een afspraak voor een (telefonisch) consult behoort zeker tot de mogelijkheden, daarna wordt terugverwezen naar de school. Ook daar is overleg of advisering mogelijk, wellicht met groepsleerkracht en intern begeleider samen.

Individuele begeleiding op aanvraag van ouders is helaas niet (meer) mogelijk.

Publicaties

Hoogbegaafde pubers, onderweg naar hun toekomst

In dit boek komen hoogbegaafde jongeren aan het woord…

Bestellen

Mijn hoogbegaafde
kind en ik

Een zoektocht bij het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen, met vallen en…

Bestellen

Een goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau

Cito-gegevens spelen een rol in het proces van signaleren…

Bekijken

Extrem beschenkt und sehr sensibel

Die Pubertät ist für jeden Jugendlichen – und seine Eltern – eine schwierige Zeit…

Bekijken

Publicaties

Hoogbegaafde pubers, onderweg naar hun toekomst

In dit boek komen hoogbegaafde jongeren aan het woord…

Bestellen

Mijn hoogbegaafde kind en ik

Een zoektocht bij het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen, met vallen en…

Bestellen

Een goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau

Cito-gegevens spelen een rol in het proces van signaleren…

Bekijken

Extrem beschenkt und sehr sensibel

Die Pubertät ist für jeden Jugendlichen – und seine Eltern – eine schwierige Zeit…

Bekijken

Publicaties

Hoogbegaafde pubers, onderweg naar hun toekomst

In dit boek komen hoogbegaafde jongeren aan het woord…

Bestellen

Mijn hoogbegaafde kind en ik

Een zoektocht bij het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen, met vallen en…

Bestellen

Een goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau

Cito-gegevens spelen een rol in het proces van signaleren…

Bekijken

Extrem beschenkt und sehr sensibel

Die Pubertät ist für jeden Jugendlichen – und seine Eltern – eine schwierige Zeit…

Bekijken

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact met mij
opnemen, bij voorkeur via de mail.

T: 06 – 44251593
E: info@pluskids.nl
LinkedIn

Persoonlijk contact (op afspraak) bij u op school of in
De Notelaer, Nieuwkoopseweg 11, 2641 PA in Pijnacker.